• akamfolad

پروژه برج های ۲۲ طبقه آسمان

پروژه : ساخت و نصب سازه فلزی پروژه آسمان شامل 3 برج 22 طبقه بلوک های A4 , A3 و C2
کارفرما : مسکن استان تهران
وزن سازه : 6500 تن
مساحت : 50000 متر مربع