• akamfolad

واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت آکام فولاد با نگرشی نو در امر طراحی سازه و ساختمان و لحاظ بروزترین ظوابط و آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی و بهره گیری از مجرب متخصصان طراحی، بهینه ترین و اجرایی ترین در امر اجرا به دلیل استفاده از نرم افزارهای دارای تکنولوژی BIM فاقد هر گونه مغایرتی می باشد، را تولید و در اختیار مشتریان قرار می دهد.

بعد از تولید نقشه های محاسباتی، نقشه های کارگاهی با استفاه از نرم افزارهای XSteel و BoCad ترسیم و در اختیار مشتریان واحد تولید کارخانه جهت شروع عملیات ساخت قرار می گیرد.