• akamfolad

فضای کارخانه

100.000 متر مربع عرصه صنعتی

معرفی زیرساخت ها

جمع مساحت (متر مربع)

 • واحد تولید
 • 25.500
 • واحد اداری
 • 12.90
 • واحد فنی و مهندسی وکنترل کیفیت
 • 180
 • انبارهای باز
 • 13.100
 • انبارهای سرپوشیده
 • 1.000
 • واحد رنگ آمیزی
 • 2.000
 • واحد آماده سازی سطح
 • 1.850