• akamfolad

اهداف و ارزشها

شرکت آکام فولاد با بکارگیری راهکارهای مدیریتی نوین و تلفیق دانش مدیران و تجربه نیروی متخصص خود فعالیتهای خدماتی، تولیدی و اجرای را در سطح استانداردهای معمتبر داخلی و خارجی ارائه داده و بازنگری مداوم در زیر ساختار و روش ها سعی در حفظ جایگاه شرکت در بین همکاران رقبا کند.

 

اصول و روشهایی که ما را در این راه هدایت می کنند عبارتند از:

  • کسب رضایت مشتری با ارتقاع دانش حرفه ای و نوآوری در تولید و اجرای سفارشات
  • مشارکت در پروژه های کلان و ملی به منظور حضور در عرصه سازندگی و آبادی میهن عزیزمان
  • بهبود ایمنی و شرایط کار پرسنل و پیشگیری ازحوادث کار
  • حفاظ از محیط زیست با بهبود روند تولید